باربری در اهواز

باربری آباد بار جنوب

 • تلفن: ۳۵۵۳۰۶۱۴- ۳۳۳۹۲۵۶۸
 • نشانی: اهواز، جاده اندیمشک، خروجی میدان تره بار بزرگ

——————————————————————————

باربری آباره کارون

 • همراه: ۰۹۱۶۱۱۵۷۰۰۴ – ۰۹۱۶۱۱۵۷۰۰۳
 • نشانی: اهواز، جاده اندیمشک، خروجی میدان تره بار بزرگ

——————————————————————————

باربری اباذر

 • تلفن: ۳۳۸۳۲۰۷۰ – ۳۳۸۳۲۰۶۹
 • نشانی: اهواز، جاده اندیمشک، خروجی میدان تره بار بزرگ، –> سایت اختصاصی

——————————————————————————

باربری ابراهیم

 • همراه: ۰۹۱۶۹۱۶۰۴۱۱ – ۰۹۱۶۳۱۳۰۶۸۴ – ۰۶۱۳۳۸۳۲۳۷۲
 • نشانی: خروجی میدان تره بار، روبروی شرکت رهگشا، جنب پمپ بنزین جلالی، دفتر سوم –> سایت اختصاصی

——————————————————————————

باربری ابوعلی

 • همراه: ۰۹۳۰۱۴۴۵۷۱۴ – ۰۹۱۶۶۰۳۹۷۰۸ – ۰۹۱۶۸۵۴۵۴۱۲
 • نشانی: ملی راه، خیابان زاویه، روبروی تاکسی سرویس پنج نخل –> سایت اختصاصی

——————————————————————————

شرکت حمل و نقل اتحاد بار

 • تلفن: ۳۵۵۴۳۱۱۰-۳۵۵۱۰۰۱۱-۳۵۵۲۰۴۴۲
 • نشانی: اتوبان آیت اله بهبهانی، ۵۰۰ متر بعد از ایران خودرو، نرسیده به راه بند

——————————————————————————

باربری اکسین بار

 • تلفن: ۶-۳۵۵۲۴۷۰۵
 • نشانی: اتوبان آیت اله بهبهانی، روبروی مصلی، جنب باسکول ۶۰ تنی امین

——————————————————————————

شرکت حمل و نقل ایران بار

 • تلفن: ۳۵۵۴۹۹۶۳ – ۳۵۵۴۳۴۹۷
 • نشانی: اتوبان آیت اله بهبهانی، گاراژ سلامی فر (۱۰۰متر بعد از ایران خودرو زیبایی)

——————————————————————————

شرکت باربری پرشین بار

 • تلفن: ۱-۳۵۵۳۰۸۰۰ و ۷-۳۵۵۳۰۰۰۶
 • نشانی: اتوبان آیت الله بهبهانی، مقابل پارک هفت تیر، بین خیابان اردشیر و رضایی

——————————————————————————

شرکت حمل و نقل جهان بارجنوب اهواز

 • تلفن: ۳۵۵۳۳۸۱۵
 • نشانی: خروجی میدان تره بار، جنب پمپ بنزین

——————————————————————————

خدمات باربری صبای جنوب

 • تلفن: ۳۲۲۵۲۱۹۸ – ۳۲۲۵۲۱۹۷
 • نشانی: میدان قدیم تره بار، جنب باسکول

——————————————————————————

باربری کارون ترابر

همراه: ۰۹۱۶۳۱۳۶۰۴۷ – ۰۹۱۶۸۰۰۶۰۴۷ – ۰۹۳۵۷۷۰۶۰۴۶

نشانی: اهواز، جاده اندیمشک، خروجی میدان تره بار، جنب پمپ بنزین –> سایت اختصاصی

——————————————————————————

شرکت حمل و نقل وطن گرد

 • تلفن: ۱۳– ۳۳۸۳۲۶۱۰
 • نشانی: اهواز، کیلومتر۲ جاده اهواز-اندیمشک، شهرک حمل و نقل کالای اهواز –> سایت اختصاصی

——————————————————————————

باربری در اهواز

باربری در اهواز

حمل و نقل و باربری خوزستان – حمل و نقل و باربری خوزستان – حمل و نقل خوزستان – باربری خوزستان ، حمل و نقل و باربری اهواز – حمل و نقل اهواز – باربری اهواز ، حمل و نقل و باربری در اهواز ، حمل و نقل و باربری خوزستان – حمل و نقل خوزستان – باربری خوزستان ، حمل و نقل و باربری اهواز – حمل و نقل اثاثیه اهواز – باربری اهواز ، حمل و نقل و باربری اهواز ، حمل و نقل و باربری خوزستان – حمل و نقل خوزستان – باربری خوزستان ، حمل و نقل و باربری اهواز – حمل و نقل اهواز – باربری در اهواز ، حمل و نقل و باربری اهواز ، حمل و نقل خوزستان – باربری خوزستان ، حمل و نقل و باربری اهواز – حمل و نقل کالا اهواز – باربری اهواز ، حمل و نقل و باربری اهواز ، حمل و نقل و باربری خوزستان – حمل و نقل کالا خوزستان – باربری خوزستان ، حمل و نقل و باربری اهواز – حمل و نقل اهواز – باربری اهواز ، حمل و نقل و باربری اهواز ، حمل و نقل و باربری خوزستان – حمل و نقل خوزستان – باربری خوزستان ، حمل و نقل و باربری اهواز – حمل و نقل اهواز – باربری اهواز ، حمل و نقل و باربری اهواز ، حمل و نقل و باربری خوزستان – حمل و نقل خوزستان – باربری خوزستان ، حمل و نقل و باربری اهواز – حمل و نقل اهواز – باربری اهواز ، حمل و نقل و باربری اهواز ، حمل و نقل و باربری خوزستان – حمل و نقل خوزستان – باربری خوزستان ، حمل و نقل و باربری اهواز – حمل و نقل اهواز – باربری اهواز ، حباربری و حمل کالا در اهواز – حمل و نقل اهواز – باربری در اهواز – حمل و نقل اهواز – باربری اهواز ، حمل و نقل و باربری اهواز ، حمل و نقل و باربری خوزستان – حمل و نقل خوزستان – باربری خوزستان ، حمل و نقل و باربری اهواز – حمل و نقل اهواز – باربری اهواز ، حمل و نقل و باربری اهواز، باربری و حمل کالا اهواز – حمل و نقل اهواز – باربری اهواز، باربری و حمل و نقل کالا اهواز – حمل و نقل اهواز – باربری اهواز